Nyheter

Anmälningsavgiften höjs

Från och med 2016-11-01 höjs anmälningsavgiften per auktion till 400kr.


/Boskapstorget.se - 2016-10-27

Annonsera på boskapstorget

Nu går det att lägga in annons på djur.


/Boskapstorget.se - 2015-09-24

Telefonbud

Om du har svårt att lägga bud eller inte har tillgång till dator går det att ringa mig på 070-567 2554 och lägga ett telefonbud på de pågående auktionerna,


/Boskapstorget.se - 2014-04-21

Ny teknik vid budgivning

Nu kan säljaren välja vilken ökningstakt hans auktion ska ha. Från 10 öre och uppåt. Vid mycket attraktiva djur har man högre budgivningssteg.


/Boskapstorget.se - 2013-01-27

Nytt sammarbete med SAJAB auktioner

Vi har startat sammarbete med SAJAB auktioner i Motala och kan nu erbjuda vanliga auktioner också. Gå in på Sajabs hemsida kan se vad vi kan erbjuda http://sajab.hemsida24.se/se.
"Vi bedriver alla typer av lantbruksauktioner,verktstad,entrepenad i Sverige.Auktioner är inte bara ett sätt att handla på,det är även en stor social mötesplats,det är väldigt viktigt idag, då många inom dessa brancher är ensamarbete.En auktion med bra stämning ger bra förutsättning för säljaren,och bra stämning det garanterar vi.Till sist hälsar jag dig välkommen till SAJAB AUKTIONEN".Stig Arne Johansson 


/Boskapstorget.se - 2012-11-16