Auktionsvillkor

 


Villkor för boskapstorget.se.
Läs igenom dem noga innan du börjar använda vår tjänst.

Avtalsvillkor:
1 Boskapstorget drivs av enskilda firman Galtås Hereford Galtås Södergård 1 573 93 Tranås Organisationsnummer:196405072478

2 Boskapstorget är en nätauktionssida som säljer nötkreatur från egna gården men även förmedlar djur mellan säljare och köpare i andra besättningar mot en anmälningsavgift på 400kr/utrop.

3 Nätauktioner kommer att hållas med jämna mellanrum när det finns djur att sälja. Budgivningen är helt öppen och kan följas av alla.
För att kunna vara med och bjuda måste man registrera sig. Bud kan läggas när som helst tills auktionen är avslutad.
För varje djur som är utlagt på auktionen står det datum och klockslag när auktionen är slut och avslutas när det inte kommit in något nytt bud inom de senaste 5 minuterna. Senaste budet vinner budgivingen. Sidan uppdateras var 3dje minut automatiskt för att visa nya bud!!!
Efter avslutad auktion kontaktas köparen med högsta budet inom 24 timmar via telefon eller e-post.

4 Djuren finns uppställda hos hembesättningen och kan där ses efter överenskommelse med säljaren under auktionstiden. Eventuella fel eller brister på djuren ansvarar inte boskapstorget för utan är en uppgörelse mellan köpare och säljare. Säljaren förbihåller sig fri prövningsrätt samt att kunna avstå försäljning vid felskrivning, sjukdom eller skada på djuret men även av andra själ.

5 Inköpt djur betalas och hämtas inom en vecka efter avslutad auktion om inte annat avtalas med säljaren.6 På djuren finns ett reservationspris och når inte budet upp till det kan säljaren avstå från försäljning men når budet upp till reservationspriset är djuret sålt. Är djuret anmält till auktion och lägsta försäljningspris inlagt ska inte säljaren bjuda på egna djur.

7 Moms tillkommer på priset.

8 Boskapstorget ansvarar inte för skriv eller tryckfel.

Välkomna att bjuda hälsar Göran, Helena, Lowa, Olof och Axel